Cân sàn điện tử 1 tấn là mẫu cân cơ bản cân công nghiệp thường được sử dụng tại các khu công nghiệp để cân đo nguyên liệu hàng hóa hạng nặng, bao hàng jumbo..vv